Historie výstavby

Historie výstavby Sportparku Boskovice a Boskovických stezek

1. 9. 2016 Zahájení stavby Sportparku Boskovice

7. 10. 2016 Předání staveniště pro Boskovické stezky

1. 7. 2017 Zahájení zkušebního provozu Boskovických stezek a pumptrackové dráhy

16. 7. 2017 Oficiální otevření Sportparku Boskovice a Boskovických stezek